چه زمان درازی برای داشتنت جنگیدم ... با چه صبر و تلاشی همه را برای داشتن تو با خودم همنوا کردم و بلاخره مال من شدی .

چه کوتاه زمانی است که خسته ات کرده ام .. چه زود فراموش کرده ام تلاشهایم برای داشتن تو را .. چه زود به داشتن هم عادت کرده ایم .. گویی هزاران سال است با همیم .

امروز می خواهم مثل دیروز ،‌برای فردا هایمان فرصت عاشقی را فراهم کنم .

امروز می خواهم از داشتنت لذت ببرم .. می خواهم از داشتنم لذت ببری .

از امروز می خواهم زندگی کنم .

دوستت دارم همسر مهربان من ؛ ندای من .