اوضاع آنگونه نیست که دلخواهمان باشد .. نه در کار ، نه در زندگی و نه در هیچ جای دیگری.
ولی بسیار خدا را شاکرم .. که تو هستی و من ؛ پشت هم ؛ دوشادوش هم و به امید ساختن فرداهای زیبا تر .