چند روز پیش یک CD به دستم رسید که در بلاد کفر ضبط شده بود و منافقین از خدا بی خبر برای اغفال ما جوانان مظلوم ، با مشقت های فراوان و به دور از چنگال تیز برادران جان بر کف پلیس ،آنرا تکثیر نموده بودند.

* در آن سی دی کذائی 4 ترانه از برادران West Life بود که ریتم آرامی داشت و اگه اشتباه نکنم اسم یکی از ترانه ها "آن چیزی که مرد را می سازد" بود یکی دیگه هم در مورد رویائی کودکانه صحبت می کرد.

* در ترانه ای به نام Rhythm Divine ( ریتم خدائی) برادر Enrique از فراق یار شکوه ها داشت :

                                 All I need is

THE RHYTHM DIVINE

Lost in the music

You're heart will be mine

All I need is

To look in your eyes

Viva la musica

Say you'll be mine

* خواهر شانیا که گویا ایرلندی هستند،در ترانه ای خطاب به یکی از محارمشان ( در گذشته ،حال،آینده؟) چنین سخن رانده اند:

 

Don't be stupid-you know I love you
Don't be ridiculous-you know I need you
Don't be absurd-you know I want you
Don't be impossible

I'm mad about you (I'm mad about you)
Can't live without you (can't live without you)
I'm crazy 'bout you (I'm crazy 'bout you)
So don't be stupid-you know I love you

* خواهر جانت در ترانه محزون و دلنشین How It's got to be به مسائلی شخصی و محرمانه اشاره کرده اند که قسمتی از آنرا که باعث فرباد شادی تماشاگران محترم شد برایتان می نویسم :

You gotta seduce me{ تو باید منو به سکس دعوت کنی}
I'm not very prudish
 { من زیاد شوکه نمی شم }
I'm willing to give you
Everything I know your heart desires
You're giving French kisses
Like you've done your homework
And I'm getting' blisses
Sugar, I've been craving for you

* چند ترانه از برادر DJ Bobo  نیز در CD موجود بود که با بقیه خیلی فرق می کرد. نکات :

1- این عزیز دل برادر در شعرهاشون به ملت روحیه می دهند و به همین دلیل به یه سمبل تبدیل شده اند.

2- با دیدن حرکات موزون ایشون یاد کلاه قرمزی خودمون افتادم.

3- رفته بودیم سر کوچه نوشابه بخریم که دیدیم از ضبط کوچولوی سی دی خور مغازه ، داره صدای همین برادر DJ Bobo پخش میشه!

4- قسمتی از شعر:

Respect yourself  { برای خودت ارزش قائل شو}
Change your mind
 {نظرت رو عوض کن}
Respect yourself
Don't be blind
{کور نباش}
Respect yourself
And you will see the light
{و تو روشنائی رو خواهی دید}
Respect yourself
And you will find your way
{ و راهت رو پیدا خواهی کرد}
So practise what you pray
Don't run away

آدم یاد جمله معروف " راههای رسیدن به خدا به تعداد آدماست " می افته.نه؟!

موفق باشید...۱۲/۴/۸۳