تا حالا شده ۵۶ نفر رو توی ياهو مسنجر add کرده باشی ولی با هيچ کدوم نتونی يه کلمه حرف بزنی ؟

تا حالا شده خودت رو برای ديگران به آب و آتيش بزنی ولی بعداْ بفهمی دو زار براشون ارزش نداشتی ؟

تا حالا شده ۲ سال با يکی کار کنی ٬ حسابی با هاش صميمی بشی ٬ بعد يارو سر هيچی تورو بفروشه ؟!

تاحالا شده بشينی با خودت فکر کنی ببينی اووووه ... بابا ٬ اين ره که می روی به ترکستان است ؟!

تا حالا شده به خاطر سادگی يه عده بهت بخندن و يه عده مسخره ات کنن و يه عده از دستت ناراحت بشن ؟‌

تا حالا شده بشينی دو کلوم با خدا درد و دل کنی ؟ بگی دستمو بگير که اوضاع خيلی خرابه ؟

تا حالا شده از دست خودت خسته بشی ؟

تاحالا شده ندونی چرا دلت ديگه باز نمی شه ؟

تاحالا شده معنی خنده رو فراموش کنی ؟

تا حالا شده بخوای در وبلاگ رو تخته کنی ؟

اميدوارم هيچ وقت نشه...

۸۳/۵/۱۷