در پی زندگی ساده لوحانه

قبل از آن مرگها  ، ناباورانه

بعد از آن تقلید کورکورانه

وز پی آن خوابهای غافلانه

آن بازی ..کودکانه

در پی آن شعر های عامیانه

بعد از آن دعواهای احمقانه

...تصمیم ها ، عجولانه

بعد از آن ژست های عارفانه

..رقص های رندانه

بعد از آن عشق های بچگانه

وز پی آن بوسه های عاشقانه

آن گناه مخفیانه ....

... آه

ای تنها یار من تنها ، تنهایم نگذار .

24 شهریور 83