21 مرداد بابا رفت و توی این وبلاگ همیشه هست .
22 مرداد تو اومدی و توی این وبلاگ همیشه خواهی بود .
2 اسفند ، برای توی مهربان مهم است ، نه برای من ...
مرسی که یادت بود ... یاد من هم بود ، انگیزه نوشتنم نبود !