داشتم توی وبلاگها سرک می کشیدم که تو وبلاگ چشمان بارانی من چشمم به یه مطلب خورد راجع به مرگ . برام جالب بود که مرگ رو از دیدگاه یک نویسنده خارجی بررسی کرده بودند و نتایجش تقریبا همون نظر ما مسلموناس نسبت به مرگ.

کاری نداریم که چقدر فرهنگهامون داره به هم نزدیک میشه ؛ اینو میخواسنم بگم که : بعضی چیزارو ما خودمون داریم ولی فراموششون کردیم ( آب در کوزه و ما گرد جهان میگردیم ) .

الان ژاپنی ها به درو دیوار هاشون جمله هائی رو می نویسن که بزرگان دینی ما با تفاوت اندکی چندین سال پیش گفتن .

الان تو کلاسهای مثبت اندیشی و آرامش خاطر و ....چیزائی رو یاد میدن که مربیان مسجد به بچه های دوران راهنمائی یاد میدن .

من نمیگم این آموزش ها بده ها ....نه ، خیلی هم خوبه .....حرفم چیز دیگه ایه.

من میگم باید دستی رو سر و روی سنت هامون بکشیم و اونارو بیاریم تو قالب مدرن و جوون فهم و جوون پسند.

 

 من مسلمانم...

        قبله ام یک گل سرخ

              جانمازم چشمه  

                       مهرم نور

                             دشت سجاده من

                                                  من وضو با تپش پنجره ها می گیرم ..

 

 بهروز ۲۳/۱۰/۸۲