یه زمانی بعضی ها رو که می دیدم فکر می کردم تو رو دیدم

فکر می کردم به مرور زمان عادی میشه ...

الان همه رو شبیه تو می بینم !!

راستی چرا ؟؟!