شانست خيلي آبكيه وقتي :

از 2 روز قبل كلي منت بكشي تا از مرخصي قانوني ات براي رفتن به دانشگاه استفاده كني ؛

شب زود تر بخوابي تا صبح بتوني زود بيدار شي و به موقع به كلاس برسي ؛

صبح چون چند دقيقه دير شده ، مجبور شي به جاي مترو و اتوبوس از تاكسي استفاده كني و چند برابر پول بدي و براي اينكه ديگه خيلي دير نرسي ، كلي هم بدوي ؛

خلاصه حدوداً 5 ساعت رفت و برگشتت طول بكشه ؛

به كلاس كه مي رسي بگن استاد امروز نيومده !

اه ... تف به اين شانس !

همه چي يه طرف .. براي امتحان پايان ترم ديگه مرخصي برام نمونده !

راستي : فيش ناهار اضافه موجود است !!!