نوازش

تو آرایشگاه ،

 چه لذتبخش بود ...

یاد آوری خاطره نوازش موهای من با دستهای تو !

/ 1 نظر / 6 بازدید
عسل بانو

سلام: بازم اول شدم ...اخ جون .....نوازش هميشه شيرينه ...مخصوصا اونی که دوستش داری...اميدارم به همه ارزوهای قشنگت برسی...