دل من حالش خوشه .. اصلاً بلد نیست بگیره !

دلم مثل آن روز ها شده است
دلم بچه شده است
دلم باز می گیرد
دلم تو را دارد ولی باز هم بهانه می گیرد

/ 2 نظر / 22 بازدید
ندا

[بغل][بغل][قلب] دلت را با تمام وجود نوازش می کنم تا لبخند بزنه و حالش خوب شه [ماچ]