مرگ و زندگی

خوشا آنان که زندگی را - هر چند اندک - قدر دانستند .
و وای بر آنان که از ترس مرگ ، سال ها قبل مرده بودند .
و ای کاش تو می دانستی که مرگ نیز جزئی از زندگی است ؛ آن دم که بیاید !

/ 6 نظر / 21 بازدید
سروش

واقعیت داره... اما درکش شجاعت می خواد...

:)

اگر آدمها می توانستند تمام کارهایی که درست می دانند را انجام دهند شاید دنیا خیلی قشنگتر بود ...و شاید هم درک احساس آدمهای دیگه خیلی پیچیده تر از آنی باشد که تصورش را داریم ...[گل]

سپیده دم

آره خیلی زودتر از آنی می آید که فکرش را نمی شود کرد !! برای درک این موضوع کافیست به دور برمان نگاهی با تامل بیندازیم به این موضوع پی خواهیم برد[گل][گل]

سپیده دم

شاهین جون حالا چطور شد اینجوری نوشتی ؟![سوال][سوال]

سپیده دم

واینکه خیلی وقته دیگه نشونی نمی دی ؟![گل][گل]

*

هر که شد محرم دل در حرم یار بماند وان که کار این ندانست در انکاربماند اگر از پرده برون شد دل من عیب مکن شکر ایزد که نه در پرده پندار بماند... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]