پیشرفت خانواده فرهیخته ما

دیروز متوجه شدم انقدر ما با کمالات و فرهیخته شدیم که داریم به انگلیسی دعوا می کنیم !

البته نیت اصلی این بود که جوجه مون متوجه حرفهامون که اتفاقاً در مورد خودش هم بود، نشه.

ولی این مهم نیست. حتی دعوا هم مهم نیست. اونکه نمک زندگیه !

مهم خارجی و با کلاس شدن ماست !

we are very high class !

we are good

damemoon garm ba in dava kardanemoon !


خدایی نکرده یه وقت فکر نکنین دارم خودمون رو تحویل می گیرم ها ...

نه ...

حرف دیگه ای نداشتم برای زدن.

به خودم هم قول دادم تا جای ممکن، غر نزنم.

قربون شوما.

bye !

/ 0 نظر / 9 بازدید