نهمین سالگرد رفتنت

پدر !
پسرانت انقدر مشغول کارهای زمینی شده اند که حتی وقت نمی کنند پیشت بیایند !
چه بی وفا پسرانی داشتی و خبر نداشتی ...

پدر !
قول می دهم شلوغی این روزها مانع فراموش کردنت نشود .
یادت همیشه با ماست .. حتی بیشتر از آن زمانی که فقط سالی یکبار می دیدیمت ...

/ 3 نظر / 30 بازدید
ندا

ندیده دوستش دارم و پا به پای تو دلتنگ نبودنش هستم . بدون که در دلتنگی هایت هم شریکم خوب من [بغل] قالب نو مبارک ..:)

ندا

گاه آرزو میکنم زورقی باشم برای تو تا بدان جا برمت که میخواهی زورقی توانا به تحمل باری که بر دوش داری زورقی که هیچگاه واژگون نشود به هر اندازه که نا آرام باشی یا متلاطم باشد دریایی که در آن میرانی.

سپیده دم

یادش گرامی و خداوند همیشه غرق در رحمت خویش بفرماید اشون رو[گل]