هنوز هم ؟

عزیز دلم !
تو که می دانی من با یکبار دیدن یا شنیدن ، ایمیل ها را حفظ می شوم .
تو که می دانی که من اگر بخواهم ارتباط برقرار کنم ، می توانم .
فقط خواستم ببینم اعتمادت به من کامل شده است ؟

و چه دردی داشت آن اجبار و سردی ات برای شماره دادن ...
کاش باور داشتی که من ، برای همیشه ، فقط مال تو ام ؛ و تو برای همیشه فقط مال من .

/ 0 نظر / 22 بازدید