تمام من

تمام حوادث کودکی صبورم ساخته بودند ... تو را نمیدانم .
تمام درس های زندگی ممتازم کرده بودند ... تو را نمیدانم .
تمام شاعران مرده استادم خوانده بودند ... تو را نمیدانم .
تمام دیوانگان محل مقتدایم نامیده بودند ... تو را نمیدانم .
تمام تست های روانشناسی عاشقم خوانده بودند ... تو را نمیدانم .
تمام دوستان صمیمی محرم اسرارم یافته بودند ... تو را نمیدانم .
تمام دخترکان زیبا رو بی محلی هایم دیده بودند ... تو را نمیدانم .

/ 10 نظر / 20 بازدید
دل پاک

عاشق صبور , محرم اسرار معشوقه!!! .. تورا نمی دانم [لبخند][گل]

دل پاک

پیشاپیش سال نو رو تبریک میگم امیدوارم سالی شاد و پر از سرافرازی برات باشه دوست خوب و قدیمی [لبخند][گل]

سپیده دم

ودر تمام این مدت منتظر یک لبخند زیبایت بودم ... تو را نمی دانم تمام لحظه ها فریادت می زنم ... تورا نمی دانم کاش تو را می دانستم[گل][گل]

صهبا

سلام تبریک میگم بهتون متن بسیار زیبایی بود امروز عادت ماست که خود را بیگانه انگاریم و تظاهر کنیم به ......

هلو!!!

سلام سال نوت مبارک ... خوبی دادا؟ کم پیدا که چه عرض کنم نا پیدا شدی ... امیدوارم هرجا هستی سلامت و خوش باشی عید شد ... حداقل یه روز داری از سرکار برمی گردی یه میس کال بنداز دلمون خوش شه[نیشخند]

هلو!!!

نمی دانم نمی دانی نمی داند؟؟؟ ... نمی دانم ... نمی دانی می داند؟ ... نمی دانی ... میدانی نمی داند ؟؟؟

هلو!!!

اگه می خوای بفمی چی نوشتم هی از وسط جمله از اول بخون[نیشخند]

سپیده دم

گاه این همه امتیاز دیده نمی شوند ولی گاهی جایی هست که فراتر از امتیازات تو می ارزند باید صبور بود تا آن دلیل امتیازت را دریابی ! پرواز کن ای شاهینی که تنها در آسمانه ها شادمانی و بی آن امتیازی نداری پس پرواز کن و امیدوار باش[گل][گل]

سپیده دم

می دانم و می دانی آنقدر در این سال ها برای خود از این و آن برای خودت امتیاز اندوخته ای که حتی تو هم می داند پس با داوری زیرک و باهوش طرف هستی مایوس نشو که من این داوری را عادلانه می بینم چون داورش عادل و عاشق است[گل][گل]