ترس ترسیدن

تو هستی .. در تمام لحظه لحظه های زندگی ام و باز کابوس ِ نبودن می بینی .
من هستم .. در تمام داشته ها و نداشته هایت و باز ترس ِ نبودن می کنم .

این روز ها از ترس ، می ترسم .. نکند به واقعیت بپیوندد و روزی بیاید که تو دیگر عاشقم نباشی .

/ 2 نظر / 21 بازدید
دلتنگی های یک عمه

_____________@__@@_____@ ____________@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____ _____________@@_@_____ ______________@@_____

ندا

همیشه می گفتی در حال زندگی کن ؟! حالا من بگم؟ از آینده نترس ...آینده را بساز عشق من.