انتقاد نپذیری !

اون وقتها که کارمند بودم، پدرام یه مدت شده بود سرپرست بخش ما.

توی فرم های ارزیابی سالیانه، برای من زده بود که انتقاد پذیر نیست.

پدرام دوست صمیمی من بود و بعداً که اینو فهمیدم، کلی باهاش دعوا کردم .. حالا نصف شوخی، نصف جدی.


از اون برگه ارزیابی، حداقل 12 سال گذشته.

امروز مدیر یه مجموعه هستم.

چند روزه که یکی از بچه های شرکت، زنگ میزنه به مشتری ها تا نظرشون رو در مورد یکی از فعالیت هامون بپرسه.

نظرها مختلفه ولی فعالیتی که ظاهراً همه ازش راضی بودن و یک نوآوری فوق العاده به حساب میومد، با انتقادات شدیدی مواجه شده.


راستش باید یه اعتراف کنم.

پدرام درست گفته بود.

من انتقاد پذیر نیستم.

و بعضی وقتها، حالم از شنیدن این انتقادها ( که انصافاً بعضی هاش درست و بعضی هاش بی ارزشه ) حسابی بد میشه.


نتیجه گیری غیرمرتبط اینکه: معمولاً ویژگی های افراد، تغییر نمی کنه. حالا شاید یه کم ها .. ولی نه خیلی اساسی.
/ 1 نظر / 18 بازدید
fnd135155

میشه تغییر کرد اگه خودمون مقاومت نکنیم...