چشم نگران

و چشم های تو هر روز نگران ... <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

که رقیب اشارتی بکند .

و چشم هایم هر روز نگران ...

که نگرانی بیمارت نکند .

/ 1 نظر / 7 بازدید
هلو

نگران نباش که داروی سحر آور عشق چنان مدهوشم کرده که جز تو کسی نمی بینم و جز اشارت های تو چیزی حس نمی کنم ..... دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد باشد !!!! .... عزیزم!!!