من شاهینم

آری .. من شاهینم !
بلند پرواز و مغرور ؛
مرد روز های سخت ؛
بی باک و جسور !
و نیک می دانم که زندگی ، نه صحنه نبرد ، که عرصه پرواز ، و هدیه پروردگار مهربان من است .

/ 6 نظر / 22 بازدید
*

همیشه در اوج باشی و پر از حس قشنگ فتح آسمان .[گل]

*

به داشتنت می نازم شاهینم[بغل]

سپیده دم

واقعاَ تو شاهینی !! همانگونه بلندپرواز و عاشق عاشق پرواز و من هم دوستدار همینم !! ساده ، محکم و دوست داشتنی همانگونه که هستی همانگونه که باید باشی همانگونه که خواهی بود [گل][گل]

هلو!!!

هکونده بودنت یا پکونده بودنت؟ رفته بودی قاطی باقالیا!!!

هلو!!!

ای بابا راست می گی ... تو شاهینی ... من فکر کردم هم دانشکده ای منی[نیشخند][نیشخند]

ندای شاهین

امیدوارم هم پرواز خوبی برات باشم شاهینم[بغل][ماچ]