باور نمی کنم

گاه آدمی هیچگاه قبول نمی کند اشتباهاتش را .. حتی اگر خیلی ها مخالف او باشند.
درست مثل من که هیچ گاه باور نخواهم کرد ..
و تو همان بودی ؛
و تو برای من همانی هستی که باید باشی .

/ 3 نظر / 21 بازدید
ستاره

ستاره

ولی گاهی هم خیلی ها اشتباه میکنند وفقط خودت درست فکر میکنی

سپیده دم

قبول نمی کند چون هیچ اشتباهی نیست گاهی عقل حرف های دل را نمی فهمد و می انگارد که اشتباه کرده در صورتیکه این عقل است که در اشتباه کامل است[گل][گل]