چرا نمی نویسی ؟

هی بهم میگی چرا دیگه نمی نویسی ؟‌

هی میگی چرا اگر هم می نویسی ، غمگین می نویسی ؟‌

کلی فکر کردم تا یادم اومد اصلاً چرا می نوشتم و می نویسم ؟!

اونروزا هر وقت دلم میگرفت می نوشتم و اینروزا با اومدن تو ، این دل گرفتن ها کمتر شده .

این روزا اگر هم می نویسم ،‌دلم گرفته ... ولی بدون که کم شدن تعداد نوشته هام ، یعنی کم شدن دل گرفتن هام .

مرسی از اینکه دلم رو صفا دادی !

/ 1 نظر / 22 بازدید
ندا

[بغل]