زندگی تکراری

باز تكرار زندگي آزار دهنده  ... قطع تكرار : هدفن در گوش .. باز همان آهنگ هميشگي : زندگي رو دوست دارم ، با تمام بد بياريش / عاشقي رو دوست دارم ، با تمام بي قراريش !

/ 1 نظر / 7 بازدید
yasamin

وقتی ديگر نبود من به بودنش نياز مند شدم. وقتی که ديگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم. وقتی که ديگر نميتوانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم. وقتی که او تمام شد من آغاز شدم. و چه سخت است تنها متولد شدن.مثل تنها زندگی کردن .مثل تنها مردن !...