مردانگی

کاش مردانگی فقط به پوشیدن کت و شلوار بود و داشتن ظاهری مردانه !
کاش می شد راهی یافت که با آن به تمام رویاهای کودکی در مورد مردانگی رنگ واقعیت پاشید .

کاش مرد ها مرد بودند ..

/ 4 نظر / 22 بازدید
*

این عالیه که تو هستی .و این خیلی باارزشه خیلی ....خیلی ... کاش انسان ها ،انسان بودند! مشکل همه ی ما اینکه ساده به کارهای سطحی پناه می بریم. و همه هم به این سطحی بودن ساده عادت می کنند... انقدر که یادشون می رود اصل قصه چیز دیگری بوده است . [گل][گل]

سعید

کاش مرد ها مرد بودند .. [نیشخند]

*

[گل]