وصف العشق

مگر نه اینست که وصف العشق ، نصف العیش ؟
و من چاره ای نداشتم برای تکمیل عیش ناقصم جز وصف عشق تو .
و اینک جهانی از عشق من آگاه و تو همچنان بی خبر !

/ 8 نظر / 23 بازدید
سپیده دم

شاید خاصیت عشق همین است شاید قصد آزمودن دارد ، می خواهد بسنجد و امتحان بگیرد میزان عشق تو را ! یا اینکه تا چه حد صبوری ! با دیدی مثبت قدم بردار و این فکر را رها کن و بدان خدا با صابران است قدم پیش گذار و عقب پا مگذار من این راه را هموارتر از آنی می بینم که هست چون خدایی را می بینم که بزرگتر از آنی که می دان هست !![لبخند][لبخند]

سپیده دم

هرگاه تا حدی خسته می شوم و پا عقب می گذارم همیشه این شعر حافظ برایم مرور می شود : صبر وظفر هر دو دوستان قدیم اند در اثر صبر ، نوبت ظفر آید پس صبر پیشه کن و منتظر ظفری خوشایندتری از آنی باش که در انتظارش هستی !

دل پاک

اااوووووووووووووه ه ه ه چه باحال! هض کردم! منم از نصف عیش تو بهره مند شدم خدا خیرت بده! به ه ه که چه حالی میده!! [ماچ][خنده]

دل پاک

خوش به حالت چه دوست جون جونیی داری! از وقتی امدم سرکار دیگر دوست صمیمی ندارم [ناراحت] قدر همدیگر را بدانید همینکه یکی باشه که بتونی حرف دلت رو بش بگی خیلی عالیه [گل]

[گل]