به افتخار یار

خداوند زمان دقیق شب قدرش را پنهان ساخت تا ما قدر هر شبش را بدانیم ..
و تو ، زمان دقیق روز تولدت را نگفتی تا ما هر روز را به افتخارت شادی کنیم ..
و تو خوب می دانی که من پس از باده نوشی در شادی تو، بیش از پیش عاشقت می شوم !
و اکنون این منم .. همیشه مست ؛ همیشه شاد و همیشه عاشق !

/ 3 نظر / 22 بازدید
پيمان

سلام ... و هميشه بهار شاد باشی /

سپیده دم

شاید هم می خواست سنگ محکی برای اثبات عشقت باشد[گل][گل]