این روز ها

این روز ها دلم سخت می گیرد .
تو تنها کسی هستی که به دنبال راه چاره ای .
و من ، خود نمی دانم دردم از کجاست و درمانش چیست ؟
این روزها من و تو تنها کسانی هستیم که همدیگه رو داریم و باز هم آرزوی مرگ می کنیم !

این روز ها ، چه روز های غریبی است .
این روز ها ، روز های سخت تنهائی و با هم بودن است ! بودن و نبودن . داشتن و نداشتن .

/ 2 نظر / 21 بازدید
ندا

دستت را به من بده تا ازآتش بگذریم ...گاهی خدا می خواهد چیزی را در سختی ها یادمان بدهد ...باید یاد گرفت و گذشت خوب من ...[قلب][بغل]

ندا

هر چند که دلتنگ تر از تنگ بلورم با کوه غمت سنگ تر از سنگ صبورم...[گل]