کمی با من تحمل کن !

این روز ها احساس می کنم کمتر طاقت تحمل مرا داری !
یاد حرف پدربزرگ افتاده ام .. می گفت هر چند وقت ، یکی از اعضای خانواده باید به سفر برود تا افراد ، قدر یکدیگر را بیشتر بدانند .
این روز ها دلم بد جور سفر می خواهد ...
شاید تحمل هر دویمان بیشتر شود .
ولی میدانم تحمل سفر کوتاهم را هم نداری !

/ 1 نظر / 36 بازدید
ندا

آنچه تحملش را ندارم دوری از توست ...که سخت اکنون هم احساسش می کنم... پس با خیال راحت حرف پدر بزرگت را گوش بده و به هر جا خواستی برو. انچه این روزها بی تابم کرده همان دوری است که تحملش ندارم . وقتی کنارم هستی و بد خلقی و دوری هست ..بی تابم ... هر انچه برایت احساس خوبی بیافریند را دوست دارم ... من هم مدتهاست دلم برای خودم تنگ شده ...