لطفاً اعتراض کنید !

استاد، شهریه کلاس رو الکی و بدون منطق برد بالا. ولی کسی اعتراض نکرد.

دختره، روز اول کارش که تموم شد، گفتیم چطور بود، گفت همه چی خوب بود. ولی از فرداش نیومد!

توی اون مسافرت دسته جمعی، بعضی ها بیشتر خرج کردن و قرار بود پولشون برگرده، برنگشت. و کسی هم اعتراض نکرد.

هیچ کدوم از وعده های دوستان هم عملی نمیشه، و باز هم هیچ کسی اعتراضی نخواهد کرد.


به نظر شما مقصر کیه ؟

حق دادنیه یا گرفتنی ؟


ولش کن اصلاً ... مثلاً قرار گذاشتم که غر نزنم، نمی ذارن که !

/ 0 نظر / 17 بازدید