بی ایمانی

گاه که بی ایمان می شوم ، زمین و زمان را به هم میزنم ،‌تو را می رنجانم و به همه بد و بیراه می گویم ...

کاش خدا یاریم دهد و زودتر مرا از شیطان درونم نجات دهد ...

/ 2 نظر / 21 بازدید
مجید

خدا... شیطان... یه جایی هم واسه خودت باز کن

ندا

[قلب][بغل] همیشه دوستت دارم حتی وقتی کمتر شبیه خودت هستی می دانم که خیلی زود دوباره ان نگاه مهربان به من لبخند می زند [ماچ] دلت پاک تر از آنست که شیطان در آنجایی داشته باشد حتی لحظه ای .همه ی آدمها گاهی اشتباه می کنند خوب من .