شاهین آسمانه ها

تو می انگاشتی که شاهین فقط یک ماهیگیر است ...
فراموش کرده بودی که جایگاهش در آسمانه هاست .
تو می انگاشتی که ماهیگیر صبرش قدر یک دریاست ...
فراموش کرده بودی که هر دریایی ساحلش زیباست .

/ 4 نظر / 23 بازدید
سپیده دم

هر وقت چشمانم را می بندم و پرواز شاهین را در آسمانه ها در ذهنم تداعی می کنم ، می بینم که چقدر شاهین زیبا در آسمانه ها جولان می دهد سرمست و استوار[گل][گل]

سپیده دم

و اما شاهین : یک ماهیگیر عاشق بود که نه از روی گرسنگی بلکه از روی خواستگاه قلبی اش در آسمانه ها در برکه کوچک و هم اکنون روی دریاچه آبی پرواز می کند تا تنها "تو" را ببیند [گل][گل]

سپیده دم

کاش آسمان من هم همچو شاهین درخشان بود و لبریز از هر آنچه که سپیده دم می خواست کم کم سپیده دم هم در حال اوج گرفتن است برای همیشه با قلبی محکم تر از هر وقت دیگر[گل][گل]

دل پاک

خیلی خیلی قشنگه .. هر آنچه از دل بر آید بر دل نشیند [لبخند]