بشکن ، ولی نه اینچنین

بشکن ، ولی مثل همیشه ، نه انقدر سنگین
دردمند تر از آنم که چیزی بگویم ...
حالم اصلاَ خوب نیست ...
تو هم که فقط به فکر جنگی و اثبات اینکه کار من خیلی بد بوده و کار تو یه کم .
واقعاً شرمنده کردی که یک پیامک زدی عزیزم . 

دلم تنهایی می خواهد . شاید بتوانم زخمم را فراموش کنم .
دلم خدا می خواهد ... شاید حرفم را بی طعنه و گله و .... بشنود .
 

/ 0 نظر / 24 بازدید