کفر

چیزی نمانده تا کافرم کنی ...
آنگاه که از خلسه ذکر به خود می آیم و نام تو بر لبانم جاریست .
آنگاه که تو در خوابی و لبانت سجده گاهم است .
آنگاه که در بین اسامی پروردگار ، نام تو بهانه جستجوی منست .

/ 4 نظر / 20 بازدید
×

...قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شبنمی است که بر بحر، می کشد رقمی ...

صهبا

گاهی کافر شدن لذتش از سالیان سال عبادت لذت بخش تره اگر.....