غرورم ...

دیروز غرورم را زیر کاسه ها و کوزه ها مخفی کرده بودم ..
آن نیز بر سرم شکست ...
چه ساده ..
و تو میدانی که مرد ، بی غرورش چگونه است ؟

/ 1 نظر / 22 بازدید
ندا

نوشته ی قشنگی بود اما نفهمیدم که قصه اش چه بود ... غرور مردانه ات را دوست دارم مرد با غرورم.[بغل][نگران]