هدیه آزمایشی

و گاه می مانم که واقعا ً عشق هدیه ای از جانب پروردگار بود و یا وسیله ای برای آزمایش بندگانش ؟

/ 11 نظر / 21 بازدید
نمایش نظرات قبلی
×

عاشقان زمره ی ارباب امانت باشند لاجرم چشم گهربار همانست که بود[گل][گل][گل]

نگار

شاید هر دو!! شاد باشی....و عاشق.[گل]

سپیده دم

من که هم هدیه می خوام هم برم آزمایش بدم !! آماده ام خداجون هوا رو داشته باش هم واسه خودشون !! یه نیم نگاهی هم به ما بندازی شکر می گیم !! البته حکمت تو فرای اینهاست [گل][گل]

سپیده دم

حالا هدیه یا آزمایش زیاد توفیق نمی کنه !! مهم اینه که از طرف خداست و هر چه از دوست رسد خوش است[گل][گل]

سپیده دم

راستی جای شکرش هم باقیست !! و ما همچنان تسلیم امر او [گل][گل]

سپیده دم

آقاهه چرا نمی نویسی ؟ منتظرما !![گل][گل]

×

[نیشخند] موافقم چه معنی داره انقدر تنبل خان شدی؟[گل][چشمک]