کاش او نيز می فهميد

از یک نظر دوستان آدمی دو دسته هستند : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-      آنهائی که شخص را برای خودشان دوست می دارند و می خواهند .

2-      آنهائی که شخص را به خاطر خودش دوست می دارند .

و ای مردمان ! کاش می دانستید که من از گروه دوم هستم !

کاش درک می کردید عشقم را به همه کائنات ...

/ 2 نظر / 17 بازدید
ham danesh gahi

سلام:(( من به يه مشکل بزرگ بر خوردم برين ایميلتون و چک کنيد . ا.نجا براتون گفتم

عسل بانو

و من هم همينطور من هم مثل تو هستم ...شايد اينو تا حالا فهميدی