آوای تنهایی

آوای تنهایی ، چه زیباست ؛ وقتی تو فقط تویی !‌
و چه ویرانگر .. اگر تو دیگر تو نباشی ..
اگر من و تو ما شده باشیم .

/ 8 نظر / 21 بازدید
*

[لبخند][گل]

*

تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست محرمی چون تو هنوزم به چنین دنیا نیست...

هلو!!!

گاهی این نیک باشد و گاهی آن تا تو چه باشی و چه خواهی[گل]

هلو!!!

تنگولیده شده دلم نیستیده هستی[سوال][گل]

سپیده دم

و دل من در پس این پرده تنهایی آرام گسست و گریست و برای ویرانگری لحظه ما شدن و غوغایی که برپا خواهد کرد [گل][گل]

سپیده دم

آوای تنهاییم تا تو نباشی ، آوای تنهاییست اگر تو باشی دیگر آوایم تنهایی نیست !! آوایم تنها آوای توست [گل][گل]

*

[گل]